Вы здесь

Блог пользователя - admin

ЦЕНТР НЕМЕЦКОГО НАСЛЕДИЯ

AZƏRBAYCAN RESPEBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZIRLİYİ

ƏMR

                                                                                                                                                Bakı şəhəri                                                      No 101                                 25. II. 2015-ci il

Şəmkir rayonunda Alman İrsi Mərkəzinin yaradılması haqqında

СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ

Almaniyanın Detmold və Reutlingen şәhәrlərindəki muzeylərdə praktika ilə bağlı səfərin qısa planı:  PRAKTIKANIN MƏQSƏDI:

СТАЖИРОВКА АЛИНА АЛИЕВА В USA – SABIT: “РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ” 8 - 29 июня 2013

КО М ПЛ Е КС Н О Е  Р Е Г ИО Н А Л ЬН О Е  Р А З В ИТ ИЕ  И  М А Р КЕ Т ИН Г Т УР ИС Т ИЧ Е С КО Й  ИН Ф Р А С Т Р УК Т У Р Ы 8  –  29     И Ю НЯ ,  2013

СТАЖИРОВКА Ю. АЛИЕВ В USA – SABIT: “ВИНО - МАРКЕТИНГ И ВИННЫЙ ТУРИЗМ” 17, 18. 02. 2012

SABIT 2012 Вино: маркетинг и расширение сбыта   П Я Т Н И Ц А ,  1 7  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 2 .

СТАЖИРОВКА Ю. АЛИЕВ В USA – SABIT: “ВИНО - МАРКЕТИНГ И ВИННЫЙ ТУРИЗМ” 16. 02. 2012

SABIT 2012 Вино: маркетинг и расширение сбыта  Ч Е Т В Е Р Г ,  1 6  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 2 .

СТАЖИРОВКА Ю. АЛИЕВ В USA – SABIT: “ВИНО - МАРКЕТИНГ И ВИННЫЙ ТУРИЗМ” 15. 02. 2012

SABIT 2012 Вино: маркетинг и расширение сбыта С Р Е Д А ,  1 5  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 2 .

СТАЖИРОВКА Ю. АЛИЕВ В USA – SABIT: “ВИНО - МАРКЕТИНГ И ВИННЫЙ ТУРИЗМ” 14. 02. 2012

SABIT 2012 Вино: маркетинг и расширение сбыта  В Т О Р Н И К ,  1 4  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 2 .

СТАЖИРОВКА Ю. АЛИЕВ В USA – SABIT: “ВИНО - МАРКЕТИНГ И ВИННЫЙ ТУРИЗМ” 13. 02. 2012

SABIT 2012 Вино: маркетинг и расширение сбыта   П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1 3  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 2 .

 

СТАЖИРОВКА Ю. АЛИЕВ В USA – SABIT: “ВИНО - МАРКЕТИНГ И ВИННЫЙ ТУРИЗМ” 12. 02. 2012

  В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  1 2  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 2 Свободный день в Напа.

Страницы

Subscribe to RSS - Блог пользователя - admin