Вы здесь

Блог пользователя - admin

ЮНЕСКО. ПРАЗДНОВАНИЕ 200 ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ПОСЕЛЕНИЙ НЕМЦЕВ В ШАМКИРЕ

Предложения государств-членов о памятных датах в 2016-2017 гг.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый господин Алиев!

Gənc azərbaycanli mütəxəssislər Almaniya muzeylərində təcrübə mübadiləsi keçiblər

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qərarına əsasən Göygöl şəhərində Azərbaycanda Qafqaz Almanları Muzeyinin yaradılması istiqamətində işlər uğurla davam etdirilir.

ЦЕНТР НЕМЕЦКОГО НАСЛЕДИЯ

AZƏRBAYCAN RESPEBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZIRLİYİ

ƏMR

                                                                                                                                                Bakı şəhəri                                                      No 101                                 25. II. 2015-ci il

Şəmkir rayonunda Alman İrsi Mərkəzinin yaradılması haqqında

СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ

Almaniyanın Detmold və Reutlingen şәhәrlərindəki muzeylərdə praktika ilə bağlı səfərin qısa planı:  PRAKTIKANIN MƏQSƏDI:

СТАЖИРОВКА АЛИНА АЛИЕВА В USA – SABIT: “РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ” 8 - 29 июня 2013

КО М ПЛ Е КС Н О Е  Р Е Г ИО Н А Л ЬН О Е  Р А З В ИТ ИЕ  И  М А Р КЕ Т ИН Г Т УР ИС Т ИЧ Е С КО Й  ИН Ф Р А С Т Р УК Т У Р Ы 8  –  29     И Ю НЯ ,  2013

СТАЖИРОВКА Ю. АЛИЕВ В USA – SABIT: “ВИНО - МАРКЕТИНГ И ВИННЫЙ ТУРИЗМ” 17, 18. 02. 2012

SABIT 2012 Вино: маркетинг и расширение сбыта   П Я Т Н И Ц А ,  1 7  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 2 .

СТАЖИРОВКА Ю. АЛИЕВ В USA – SABIT: “ВИНО - МАРКЕТИНГ И ВИННЫЙ ТУРИЗМ” 16. 02. 2012

SABIT 2012 Вино: маркетинг и расширение сбыта  Ч Е Т В Е Р Г ,  1 6  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 2 .

СТАЖИРОВКА Ю. АЛИЕВ В USA – SABIT: “ВИНО - МАРКЕТИНГ И ВИННЫЙ ТУРИЗМ” 15. 02. 2012

SABIT 2012 Вино: маркетинг и расширение сбыта С Р Е Д А ,  1 5  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 2 .

Страницы

Subscribe to RSS - Блог пользователя - admin