Вы здесь

СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ

Almaniyanın Detmold və Reutlingen şәhәrlərindəki muzeylərdə praktika ilə bağlı səfərin qısa planı:  PRAKTIKANIN MƏQSƏDI:

 Qeyd olunan praktikanın məqsədi alman diyarşünaslıq muzeylerinin iş, quruluş və fəliyyət prinsiplərinini, onların yerli idaretmə orqanları ilə ilə birgə şəhərin ümumi mədəni həyatinda, məktəblilərin təhsil sistemində və eyni zamanda bu şəhərlərdə turizmin inkişafindakı rolunu öyrənməkdir.

Əsas e‘tibari ilə də həmin muzeylərdə olan

EKSPONATLARIN TOPLANMASI VƏ TƏDQIQI

 INVENTARLAŞDIRILMASI

QORUNMASI

NÜMAYIŞ ETDIRILMƏSI

MUZEYLƏRDƏ XÜSUSI SƏRGILƏRIN TƏŞIKILI

MUZEYLƏRIN MENECMENT ÜSULLARI

və s. məsələləridə alman təcrübəsini əxz etmək, bunun Azərbaycandakı oxşar muzeylərdə tətbiqi variantlarını araşdırmaq praktikanın mühüm  məqsədləri kimi qarşıya qoyulur.

SƏFƏRIN PROQRAMI:

1.      08. Mart 2015- Almaniyaya uçuş:

BAKU-ISTANBUL 0800 0905; ISTANBUL-HANNOVER  1140 1355

2.       08. Mart 2015, saat 15:30 - Hannover şәhәrinin hava limanınından Detmold şәhәrinә dәmir yolu ilә gediş.

3.      08. Mart 2015- Detmolddaki  mehmanxanada yerlәşmәk, nahar etmәk vә dincәlmәk;  şәhәrlә vә  şәhәrin ictimai nәqliyyatı ilә qısa  tanışılıq

4.      09 Mart, saat 10:00 - Detmold şәhәrindәki “Rusiya almanlarının mәdәniyyәt tarixi” muzeyindә görüş.

Muzeyin direktoru Dr. Katharina Neufeld ilә tanışlıq söhbәtindә hәmin muzeyin yaranması tarixi, indiyәdәk keҫdiyi mәrhәlәlәr  vә onun fәaliyyәtinin әsas istiqamәlәrindәn bәhs edilәcәk.

Eyni zamanda, azәrbaycanlı qonaqların burada keçəcəklərı praktikanın konkret planı müzakirə ediləcək.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.      09 – 13 Mart 2015- Detmold muzeyindәki praktikanın davamı.

6.      15. Mart 2015 - Reutlingen şәhәrinә dәmir yolu ilә gediş. mehmanxanada yerlәşmәk, nahar etmәk vә dincәlmәk;  şәhәrlә vә   şәhәrin ictimai nәqliyyatı ilә qısa  tanışılıq

7.      16 Mart, saat 10:00 - Reutlingen şәhәrindәki Diyarşünaslıq muzeyindә görüş.

Muzeyin direktoru Dr. Werner Ströbele ilә tanışlıq söhbәtindә hәmin muzeyin yaranması tarixi, indiyәdәk keҫdiyi mәrhәlәlәr  vә onun fәaliyyәtinin әsas istiqamәlәrindәn bәhs edilәcәk.

                8.      16 – 19 Mart 2015 - Reutlingen muzeyindәki praktikanın davamı.

9.      19 Mart 2015 - Almaniyadkı praktikanın yekunları ilə bağlı Prof. Dr. Auch və Dr. Rasim Mirzəyevlə birlikdə müzakirə: suallar və yekunlar.

10.  20 Mart 2015 - Azərbaycana dönüş.

           TK1704  20MAR * STUTTGART-ISTANBUL 1445 1835                   

TK 336  20MAR * ISTANBUL-BAKU   2050 0140 

 

 

Разделы блога: